Name :
Investor :
General contractor :
Architect :
Country :
City :
Building type :
Project state :
Year :
Area :
Façades type :
Applied systems :
 

Metalplast - Stolarka
43-440 Goleszów
ul. Przemysłowa 10

Secretary's office
tel: +48 33 483 20 10
fax. +48 33 85 66 552

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000015140
Kapitał zakładowy: 12 866 000,00 PLN
NIP: 547-19-16-652


Pracujesz na liście o nazwie:

Utworz nową pusta listęZapisz kopię aktywnej listy pod inną nazwąZmień nazwę aktywnej listy


Pracujesz na liście o nazwie:

Usuń istniejącą listęWczytaj zawartość nowej listy


Pracujesz na liście o nazwie:

Czy jesteś pewien wyczyszczenia tej listy?