Wprowadź dowolne kryteria wyszukiwania
Nazwa :
Inwestor :
Generalny wykonawca :
Architekt :
Państwo :
Miasto :
Typ budynku :
Status realizacji :
Rok :
Powierzchnia :
Typ fasady :
Zastosowane systemy :
 

Metalplast - Stolarka
43-440 Goleszów
ul. Przemysłowa 10

Sekretariat
tel: +48 33 483 20 10
fax. +48 33 85 66 552

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000015140
Kapitał zakładowy:
12 866 000,00 PLN
NIP: 547-19-16-652


Pracujesz na liście o nazwie:

Utworz nową pusta listęZapisz kopię aktywnej listy pod inną nazwąZmień nazwę aktywnej listy


Pracujesz na liście o nazwie:

Usuń istniejącą listęWczytaj zawartość nowej listy


Pracujesz na liście o nazwie:

Czy jesteś pewien wyczyszczenia tej listy?